CMENTARZ PARAFIALNY PW. ŚW. WAWRZYŃCA
ul. Odona Bujwida 49


Administrację i zarząd nad cmentarzem parafialnym św. Wawrzyńca we Wrocławiu sprawuje Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela.

Godziny otwarcia cmentarza:

1. kwietnia – 11. listopada:  7.00 – 20.00
12. listopada – 31. marca:  8.00 – 18.00

BIURO CMENTARZA ŚW. WAWRZYŃCA

W biurze dokonuje się wszelkich spraw związanych z pochówkiem na cmentarzu i prolongatą grobów

ul. O. Bujwida 49, 50-345 Wrocław
tel. 780 541 015

Godziny otwarcia biura cmentarza:

poniedziałek — środa 8.00-15.00
czwartek 8.00 – 17.00 
piątek 8.00 – 13.00