ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 28.06.2024 r.

Parafia Katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie portyku zachodniego katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu".

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

ZAMAWIAJĄCY: Parafia Katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu plac Katedralny 18, 50-329 Wrocław

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE: ks. Paweł Cembrowicz – proboszcz Parafii tel. 502 206 566, e-mail: pacem@o2.pl

CEL ZAMÓWIENIA: Celem zamówienia jest realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich portyku zachodniego katedry pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych decyzją nr 1303/19/R poz. 218 z dnia 21.12.1971 roku