Sakramenty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

 1. Sakrament chrztu świętego jest udzielany niemowlętom z zasady w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 13.00 oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nie udzielamy chrztu dzieciom rodziców spoza parafii katedralnej, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa. W tym wypadku chrzest powinien się odbyć w parafii zamieszkania rodziców
 2. Rodzice zgłaszają się do kancelarii nie mniej niż trzy miesiące w celu ustalenia daty chrztu.
 3. Rodzice i chrzestni są zaproszeni na katechezę sakramentalną w kościele pw. Św. Idziego o godz. 19.30 w czwartek przed chrztem dziecka.
 4. Do kancelarii rodzice zgłaszają się z:
  • aktem urodzenia dziecka,
  • świadectwem zawarcia sakramentu małżeństwa
  • dane osobowe rodziców chrzestych (imię i nazwisko, wiek, adres)
  • zaświadczeniami rodziców chrzestnych ze swoich parafii z informacją, że mogą pełnić zadanie rodzica chrzestnego.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, nie mają przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym bez sakramentu małżeństwa, lub będących po rozwodzie).
 6. Od osób spoza naszej parafii wymagane jest poświadczenie własnego proboszcza o możliwości podjęcia zadania chrzestnych.
STRÓJ

W czasie chrztu potrzebna jest świeca chrzcielna oraz biała szata. Biała szata dla ochrzczonego dziecka powinna być częścią ubrania, którą będzie mogło nosić.

 1. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w ciągu jednego roku szkolnego i obejmuje młodzież klas VIII szkoły podstawowej.

 2. Rodzice zapisują kandydata do bierzmowania na początku roku szkolnego we wrześniu. Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii.

 3. Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania, nie ma przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Najlepiej gdyby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie mogą tego zadania pełnić rodzice bierzmowanego.
Obecnie nie jest udzielany sakrament bierzmowania dorosłym w katedrze wrocławskiej. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych CENTRUM DUSZPASTERSKIE ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ, UL. KATEDRALNA 4 ORAZ W DUSZPASTERSTWIE DOMINIKANÓW WE WROCŁAWIU
 1. Datę sakramentu małżeństwa najlepiej ustalić wcześniej (ok. roku przed zawarciem małżeństwa) osobiście w kancelarii parafialnej. W czasie spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące formalności ślubnych. 

 2. Po ustaleniu daty narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed sprawowaniem sakramentu małżeństwa w celu przygotowania protokołu i przygotowania dokumentów.

 3. Nie udzielamy ślubów w adwencie, w wielkim poście i w piątki.

 4. Zachęca się młodych, którzy zawierają sakrament małżeństwa, aby przy tej okazji zaprosili swoich gości do włączenia się w pomoc dla potrzebujących (np. akcja Caritas „Wyprawka dla żaczka”).
Odwiedziny osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć w życiu sakramentalnym w kościele, odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszy piątek i sobotę miesiąca.
Zgłoszenia chorych odbywają się w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Konieczne jest podanie numeru telefonu zainteresowanej osoby lub kogoś z rodziny. Z racji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy kapłani odwiedzają chorych po uprzednim zgłoszeniu. W nagłych wypadkach kapłani są do dyspozycji, aby udzielić sakramentu namaszczenia chorych o każdej porze po uprzednim zgłoszeniu. W przypadku zagrożenia życia prosimy najbliższych, aby nie zwlekać i umożliwić przyjęcie sakramentów świętych.

Sakrament Pokuty

Spowiedź w katedrze podczas oktawy Bożego Narodzenia, Wielkanocy, w święta nakazane na początku Mszy świętej. Z sakramentu pokuty można skorzystać codziennie.

Poniedziałek — Sobota: godz. 9:00 - 13:00 i 18:00 - 19:00 

I piątki miesiąca 6:30 - 13:00 i 17:00 - 19:00

I soboty miesiąca 8:00 - 13:00 i 18:00 - 19:00

Niedziele i święta: na początku Mszy Świętych 

W godzinach 11:00 - 13:00 w poszczególnych dniach tygodnia spowiadają kapłani zakonni:

Penitencjarz Katedry wrocławskiej spowiada zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-11.00. Kapłani spowiadający w Archikatedrze Wrocławskiej, mocą dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dnia 4 listopada 2008r. mają upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, którą zaciągają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych i nienarodzonych (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1398).