Silne więzi społeczne w obrębie parafii

Wspólnoty w naszej parafii stanowią integralną część życia kościelnego, odgrywając istotną rolę w życiu duchowym wielu wiernych. 


WSPARCIE, JEDNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ
W DUCHU MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

Organizujemy różnorodne wydarzenia i spotkania, takie jak modlitwy, rekolekcje, czy katechezy, które pomagają wiernym w pogłębianiu swojej relacji z Bogiem i ludźmi. Angażujemy się w działalność charytatywną, pomagając potrzebującym w społeczności oraz propagując wartości chrześcijańskie w codziennym życiu. Promujemy wzajemne wsparcie, jedność i solidarność w duchu miłości bliźniego, co przyczynia się do budowania silnych więzi społecznych w obrębie parafii.

Grupa presynodalna

INFORMACJE:

Podstawowe informacje

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski ogłosił w 2023 roku Synod Archidiecezji Wrocławskiej pod hasłem "Uczyńcie wszystko, co wam Powie Syn". Diecezjalny Synod o nawróceniu i odnowie życia Kościoła. Komunia. Formacja, Misja.

Jesteśmy w tej chwili na etapie spotkań presynodalnych, które odbywają się raz w miesiącu we  wspólnotach parafialnych i w rejonach. Dla nas jest to Dekanat Katedra i Dekanat Wrocław-Sępolno. W naszej parafii zgłoszonych jest 40 osób. Zapraszamy wszyststkich, którym zależy troska o nasz Kościół lokalny na spotkania. 

Chóry katedralne

INFORMACJE:

Chór katedralny prowadzony przez pana mgra Jakuba Ducha. Kontynuuje chór istniejący od 1951 roku w katedrze wrocławskiej. Spotkania odbywają się w każdy środę o godz. 18:30 panie, a panowie czwartek 19.30 w sali nr 7 Domu Parafialnego, przy ul. Kanoniej 11.

Chór "Basilica Cantans" Katedry wrocławskiej, prowadzony jest przez panią mgr Mirosławę Jurę — Żegleń i Stowarzyszenie "Basilica Cantans". Występuje na głównych uroczystościach Katedry wrocławskiej. Więcej informacji o chórze. Próby obywają się we wtorki i czwartki od godziny 19:30 do 21:00 w sali nr 30 (im. Ks. Aleksandra Zienkiewicza). Wejście przez Ogród Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (pod kawiarenką) 

 

Żywy Różaniec

INFORMACJE:

I sobota miesiąca: Katedra, Msza święta o godzinie 9:00 (Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi), po Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic.

Żywy różaniec - dziś tak popularny - założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych. 

DA. Przystań - Ostrów Tumski

INFORMACJE:

Ul. Kard. Kominka 3/5. | Opiekun: S. Rachela

Duszpasterstwo akademickie służy formacji religijnej. Oprócz formacji religijnej, celem działania duszpasterstwa jest rozwój studentów w sferze intelektualnej i emocjonalnej, a także wspólne spędzanie wolnego czasu.

Duszpasterstwa akademickie jako grupy społeczne charakteryzują się otwartością na nowe osoby, także te poszukujące.

Liturgiczna Służba Ołtarza

INFORMACJE:

Opiekun: ks. Piotr Żuber

Liturgiczna służba ołtarza to określenie wszystkich osób, które służą podczas Mszy Świętej i w trakcie innych nabożeństw religijnych. Ministrare oznacza „służyć, pomagać”. 

PZ Caritas

INFORMACJE:

Opiekun: ks. Piotr Marcinów

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Schola dziecięca

INFORMACJE:

Opiekun: ks. Maciej Zacharczuk

Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Nasza schola upiększa swoim śpiewem niedzielną liturgię w Kolegiacie Świętego Krzyża o godz. 11:00.

  

Duszpasterstwo Rzemieślników i Samorządowców

INFORMACJE:

Przy Katedrze Wrocławskiej odbywają się spotkania Rzemieślników i Samorządowców. Duszpasterzem jest Ks. Proboszcz Paweł Cembrowicz.

Rzemieślnicy biorą regularnie udział w uroczystościach w  Katedrze wrocławskiej. Dla Samorządowców wrocławskich bardzo ważnym wydarzeniem jest uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, Patrona Wrocławia, Katedry i Archidiecezji Wrocławskiej. Obchodzona jest 24 czerwca. Kulminacyjnym wydarzeniem jest Msza święta pontyfikalna sprawowana za miasto Wrocław w godzinach wieczornych (zazwyczaj o 18.30) przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego

Duszpasterz Rzemieślników i Samorządowców jest do dyspozycji obu grup w spotkaniach Rady Duszpasterskiej Rzemieślników i w każdym potrzebnym przypadku.