Fundacja Św. Jana Chrzciciela

Fundacja św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu stoi na straży dziedzictwa kulturowego, broniąc unikalnych zabytków, które są nie tylko świadectwem historii, ale także skarbem narodowym. Nasza misja sięga roku 2022, a od tego czasu nieustannie pracujemy nad ich ochroną i zachowaniem dla przyszłych pokoleń.

Działamy wielotorowo:

- Pozyskujemy środki na konserwację zabytków oraz prowadzimy działalność edukacyjną, kulturalną, turystyczną i społeczną.
- Finansujemy prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach, będących w gestii Parafii Katedralnej i parafii pw. św. Krzyża we Wrocławiu.
- Promujemy i szerzymy wiedzę o naszym dziedzictwie poprzez publikacje, media, udział w konferencjach i seminariach, oraz działania edukacyjne i kulturalne.
- Organizujemy i finansujemy różnorodne wydarzenia: warsztaty, plenery, konferencje, festiwale, pikniki, a także pielgrzymki i inne formy przekazywania wiedzy.

Współpracujemy zarówno z władzami lokalnymi, jak i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami społecznymi, naukowymi i kulturalnymi, aby osiągnąć nasze cele.

Sklep internetowy

Oprócz wsparcia naszych działań finansowych, masz również szansę przyczynić się do ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez zakupy w naszym sklepie internetowym!

W naszym sklepie znajdziesz różnorodne produkty, których sprzedaż przyczynia się do finansowania prac konserwatorskich i edukacyjnych. Każdy zakup to krok w kierunku zachowania unikalnych zabytków dla przyszłych pokoleń.